<empty>

GROUND SURFACE . En gestaltning av markens ytor, utförd i en huvudentréhall i ett
företagshus i Solna. Verket består av tre ljussektioner och en bildserie som lösgörs i en
fristående bild och 4 punktbilder som löper utmed väggen.
Akrylmåleri på plexiglas och duk, fotografi och ljus . 2008
Beställare: Fabege

 
<empty>   <empty>   <empty>
     
<empty> <empty> <empty>
     
<empty> <empty> <empty>